HRM EDU ACADEMY

Đào tạo on job quản trị nhân sự

Đào tạo giám đốc nhân sự chiến lược

Xây dựng thang bảng lương 3P

Xây dựng hệ thống KPI
Tái cấu trúc nhân sự
Đào Tạo Onjob

Khai giảng: 10/04/2024

Buổi học: 52 buổi trong đó 26 buổi lý thuyết, khai giảng 10/04/2024 Online trên Zoom từ 20:00 - 22:00 và 26 buổi Coaching 1:1 áp dụng thực tế. HV được tặng 2 khoá: Chuyên đề 3 và 4. Đóng HP theo chuyên đề

20.000.000 đ 26.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 25/06/2024

Buổi học: 6 buổi trong đó 3 buổi lý thuyết ngày 25-27-29/06/2024 Online trên Zoom từ 20:00 - 22:00 và 3 buổi Coaching 1:1 áp dụng thực tế

2.500.000 đ 3.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 08/07/2024

Buổi học: 6 buổi trong đó 3 buổi lý thuyết ngày 8-10-12/07/2024 Online trên Zoom từ 19:30 - 21:30 và 3 buổi Coaching 1:1 áp dụng thực tế

2.500.000 đ 3.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 7/5/2024

Buổi học: 6 buổi trong đó 3 buổi lý thuyết ngày 7-9-14/5/2024 Online trên Zoom từ 20:00 - 22:00 và 3 buổi Coaching 1:1 thực hành theo thực tế

2.500.000 đ 3.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 13/5/2024

Buổi học: 6 buổi trong đó 3 buổi lý thuyết ngày 13-15-20/5/2024 Online trên Zoom từ 20:00 - 22:00 và 3 buổi Coaching 1:1 áp dụng thực tế

2.500.000 đ 3.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 10/04/2024

Buổi học: 32 buổi trong đó 16 buổi lý thuyết từ 10/04/2024 học Online trên Zoom từ 20:00 - 22:00 + 6 buổi Coaching 1:1 áp dụng thực tế. HV được tặng chuyên đề 1. Đóng HP theo chuyên đề

12.500.000 đ 16.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Xem tất cả  
Đào tạo Public

Khai giảng: 14/7/2023

Buổi học: 19:30-21:30 ngày 14/7/2023 Zoom Online

700.000 đ 1.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 21/7/2023

Buổi học: 19:30-21:30 ngày 21/7/2023 Zoom Online

700.000 đ 1.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 7/7/2023

Buổi học: 19:30-21:30 ngày 7/7/2023 Zoom Online

700.000 đ 1.000.000 đ

Đăng ký khóa học

Khai giảng: 21/8/2023

Buổi học: 19:30-21:30 ngày 21/8/2023 Zoom Online

1.000.000 đ 1.500.000 đ

Đăng ký khóa học

Xem tất cả  
Dịch vụ quản trị nhân sự
Hệ Thống KPI

Ngày đăng 25/03/2023

XD Hệ thống chính sách QTNS

Ngày đăng 26/03/2023

Xem tất cả  
icon icon
×
Đăng nhập

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

security

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản ? Đăng nhập

Khôi phục mật khẩu
captcha

Lấy mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký